InternationalStudent.com InternationalStudent.com

The International Student Blog

เรียนฟรีที่ฟินแลนด์

Posted on June 23rd, 2012 by Apinant Hoontrakul

หากคุณกำลังคิดจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ยุโรปแต่กลัวว่าจะแพง ลองคิดเรียนต่อที่ฟินแลนด์สิครับ ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศสุดท้ายในยุโรปที่ไม่เก็บค่าเรียนจากนักศึกษาต่างชาติ ไม่เพียงแค่นั้น ฟินแลนด์ให้ความสำคัญสูงกับการศึกษา ทำให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ให้โอกาสแก่นักเรียนได้รับการศึกษาระดับโลก การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ติดอันดับไม่เพียงแต่ในยุโรปแต่ว่าในโลก ดูตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิที่ติดอันดับชั้นนำหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยในโลก หากคุณจะเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาเอกมหาวิทยาลัยที่ในประเทศฟินแลนด์จะไม่เก็บค่าเล่าเรียน แต่สำหรับปริญญาโทบางโปรแกรมถ้าไม่ใช่คนจากยุโรปคุณอาจจะต้องจ่ายค่าเรียน ถ้าคุณกำลังที่เข้าร่วมโปรแกรมที่ต้องจ่ายค่าเรียนอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ! คุณอาจจะยังมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของคุณรวมทั้งจากแหล่งอื่นๆ แต่ทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ฟรีทั้งหมด ในขณะที่คุณอาจจะสามารถเรียนในประเทศฟินแลนด์โดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนใดๆ คุณยังต้องพิจารณาค่าครองชีพอย่างเช่นอาหาร, ที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายการเดินทาง นักเรียนต่างชาติยังต้องสมัครวีซ่าระยะยาวหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ เรียกว่า “resident permit”เพื่อจะเรียนที่นั้นได้ นักเรียนต้องแสดงเอกสารยืนยันคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าครองชีพ(โดยปกติไม่น้อยกว่า 6,000 ยูโร ต่อปี หรือ 500 ยูโรต่อเดือน) และแผนประกันสุขภาพสำหรับเรียนที่ฟินแลนด์ Read this in English

International Student Taking the GRE

Posted on April 28th, 2012 by Apinant Hoontrakul

According to the Institute of International Education’s Open Doors report, each year there are more international students in the USA pursuing a graduate degree than those pursuing a bachelor degree. It is a common requirement among graduate programs to require the GRE test along with an English proficiency test such as the TOEFL or IELTS [...]

Study for Free in Finland

Posted on February 4th, 2012 by Apinant Hoontrakul

If you are considering getting a university degree from Europe, but worry about the cost, why not consider getting your degree in Finland? Finland is one of the last remaining countries in Europe that does not charge tuition to international students, and the Finns put a high priority on education. Thus Finland offers an excellent [...]

US Schools Looking for Asian Students for a Virtual College Fair

Posted on January 20th, 2012 by Don Sears

Did you know that US colleges and universities are looking for students just like you? Saturday, March 31st, prospective international students from Asia will have the chance to meet with admissions representatives live! Hobsons is hosting a virtual fair for both prospective undergraduate and graduate international students interested in coming to the US to study. [...]

How to Find Colleges in the USA

Posted on October 27th, 2011 by Apinant Hoontrakul

According to the U.S. Department of Education 2011 report, there are over 6,000 colleges in the United States. With so many options, it may be difficult to find the right college or university especially if you are an international student and are not familiar with the United States. If you are interested in studying in [...]

Choosing Where to Study Abroad

Posted on October 4th, 2011 by Apinant Hoontrakul

If you are reading this blog, chances are that you are already open to the idea of studying abroad in another country. You may be excited about the idea of seeing as much of the world as possible that you are having trouble deciding which country you should study in. So to help you decide, [...]

More U.S. Graduate Schools offer admissions to Foreign Student

Posted on September 1st, 2011 by Apinant Hoontrakul

With more and more American colleges and universities looking to improve the diversity on campus, many schools are increasing the number of international students recruited. The trend of “internationalizing” their campus is not only with undergraduate students seeking their bachelor degree, but also with graduate students seeking advanced degrees. What does that mean for you? [...]

Recruiting International Students in New Hampshire

Posted on April 4th, 2011 by Jenny Frankel

A unique new strategy is being employed by several university systems in the New England region of the United States to recruit and maintain an actively growing population of international students within their states and on their campuses. Many colleges and universities are now working with independent firms by outsourcing the actual job of locating [...]

Palm Reading University Matching Service

Posted on April 1st, 2011 by InternationalStudentGuru

InternationalStudent.com is proud to announce our brand new service for International Students all around the world. Our palm reading university matching service has been months in the making, as we have been working with some of the worlds leading palm readers to refine the technique so international students no longer have to think about what [...]

Ireland drops the ball attracting International Students

Posted on January 26th, 2010 by InternationalStudentGuru

Foreign students represent a huge revenue source for the big players in the market. For example, the UK and Australia have an international student market that is estimated to be worth €12 billion and countries like New Zealand receives around €1.5 billion per year. Compare that with Ireland, and yearly revenue from International Students here [...]